Menu

Samen bouwen aan een veilige toekomst

Waar hulpverlening en veiligheid samenkomen

Campus H brengt alle takken van de lokale veiligheids- en hulpdiensten samen op één site. Op een centrale locatie langs de Herkenrodesingel bouwen ze coöperatief en innovatief aan een veilige toekomst.

“Vlottere formele en informele contacten op Campus H zullen intern voor een goede verstandhouding en communicatie zorgen.” - Vicepremier, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de Regie der Gebouwen Jan Jambon

Politie en brandweer komen samen met hun administratieve diensten en hulpcentrales thuis in een gedeelde campus tussen Demer en Albertkanaal, naast de huidige gevangenis van Hasselt.

Twee nieuwe gebouwen op maat, één unieke site.

“Deze veiligheidssite vormt zowel inhoudelijk als visueel de overgang tussen de bestaande gevangenis en de maatschappij.” - Minister van Justitie Koen Geens

Gebouwd op de pilaren preventie, repressie, zorg en infrastructuur streeft Campus H naar een sterke koppeling van de site met de burger en van de campus met de wijde omgeving.

Met ondersteuning van een moderne infrastructuur op maat, die ook bovenal een aangename werkomgeving stimuleert, wordt hier gestreefd naar een slimmere dienstverlening.

Samen, voor nu én later.